Home Diễn đàn VF 8 Thông tin về pin mới cho VF8 Trả lời cho: Thông tin về pin mới cho VF8

  • Anh Tuấn Trương

    100 VF Points
    Thành viên
    14/12/2023 lúc 07:02

    với thiết kế xe hiện tại thì ưu điểm pin phẳng của Catl ko có tác dụng, pin chỉ nhẹ hơn, cong vấn đề tản nhiệt và sạc nhanh thì thua SDI