Home Diễn đàn Đánh giá xe Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

  • Hùng Phạm Thế

    25 VF Points
    Thành viên
    15/12/2023 lúc 15:17

    Nhà mình 02 xe VF8 từ lúc nâng cấp date 879.5nâng cấp date 879.5 xong đến giờ mỗi xe chỉ một lần tháo cọc âm. Pin không hao đi êm hơn