Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Nên update phần mềm 8.7.9.5 cho VF8 Trả lời cho: Nên update phần mềm 8.7.9.5 cho VF8

  • Chu Huy Tam

    0 VF Points
    Thành viên
    15/12/2023 lúc 23:04

    Sao có thể đi dc 15.42kw/100km hay vậy. Nếu với số này sẽ là 1% đi dc 5.3km. Quá khủng. Xe mình trung bình là 18.4kw/100km. Là 1% được 4.4km vậy là mình thấy ngon lắm rồi.