Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Khoe cọc VF7 Trả lời cho: Khoe cọc VF7

  • Huy Dương Quang

    25 VF Points
    Thành viên
    15/12/2023 lúc 23:26

    có thể là vì kinh tế năm nay khó khăn nên ít người dám xuống tiền, hoặc lý do thứ 2 là ở chung cư chưa có cọc sạc nên còn lăn tăn. hết 2 lý do trên thì cọc thôi 😎