Home Diễn đàn Tâm sự Chi tiết gây tranh cãi nhất VF7 🤔 Trả lời cho: Chi tiết gây tranh cãi nhất VF7 🤔

  • Huy Dương Quang

    25 VF Points
    Thành viên
    15/12/2023 lúc 23:30

    tiếc nhất là trần kính ko có rèm, có rèm cũng đỡ nhiều phần đó. Vinfast học Tesla ở trần kính trên con Model X, nhưng phải công nhận là khí hậu nhiệt đới nó nóng 😞