Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Nghe nhạc Trả lời cho: Nghe nhạc

  • Huy Lê

    125 VF Points
    Thành viên
    15/12/2023 lúc 23:59

    về nguyên tắc thì âm thanh chạy qua đường Androi Auto, khi bật nhạc trên giao diện androi Auto thì bản chất nó đang chạy nhạc trên DT, Nếu là nhạc Online thì DT cần kết nối Wifi với Usb 4G. Wifi trên xe chạy cho nhạc online trên giao diện xe( mở web vào Youtube..). Trên Volang có phím lựa chọn nguồn nghe nhạc, lựa chọn Androi Autonkhi mình đang bật nhạc ở giao diện của Androi Auto. Bật dữ liệu trên di động của DT thì DT tự kết nối internet, ko cần qua cục Usb4G.