Home Diễn đàn Tin tức Vin quay lại xe xăng??? Trả lời cho: Vin quay lại xe xăng???

 • Giới Phạm

  0 VF Points
  Thành viên
  16/12/2023 lúc 00:27

  theo mình nghĩ là k . Vì vin có thể mua bản quyền của BMW là theo năm hoặc số lượng sản phẩm .nên bjo quay lại sản xuất sẽ rất khó.

  Hoặc 1 thuyết âm mưu nữa là vin có kế hoạch làm xe xăng thật ok để quảng bá xe điện