Home Diễn đàn Tin tức Lịch lái thử VF7 ở Hà Nội và Nghệ An cuối tuần này Trả lời cho: Lịch lái thử VF7 ở Hà Nội và Nghệ An cuối tuần này

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Thành viên
    20/12/2023 lúc 10:45

    các tỉnh kết thúc lái thử rồi Hà Nội Nghệ An vẫn tổ chức chứng tỏ lượng người quan tâm VF7 ở đây nhiều phết đấy nhỉ