Home Diễn đàn Tin tức Vin quay lại xe xăng??? Trả lời cho: Vin quay lại xe xăng???

  • Phi Doan

    0 VF Points
    Thành viên
    20/12/2023 lúc 12:12

    Xe bảo hành 10 năm, mạng lưới car service vẫn đủ, lo gì bác, các hãng xe khác cũng 3-5 năm là ra bản facelift rồi , khác mấy đâu!