Home Diễn đàn Đánh giá xe Tin vui nhất ngày hôm nay, VF8 đã có thể điều khiển từ xa được 6 chức năng. Trả lời cho: Tin vui nhất ngày hôm nay, VF8 đã có thể điều khiển từ xa được 6 chức năng.

  • Quan Nguyen

    25 VF Points
    Thành viên
    20/12/2023 lúc 14:21

    Cái nắp sạc chỉ báo hiện trang đang đóng hay mở thôi Bác, nó chạy bằng CƠM thì điều khiển từ xa sao được😀