Home Diễn đàn Tin tức 13,5tr Bảo hiểm VF8 gồm: Thân vỏ + Pin + Dân sự. Đặc biệt Hợp đồng bảo hiểm ghi mã số PIN 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: 13,5tr Bảo hiểm VF8 gồm: Thân vỏ + Pin + Dân sự. Đặc biệt Hợp đồng bảo hiểm ghi mã số PIN 👌👌👌👌👌

  • Nguyễn Khắc Đại

    75 VF Points
    Thành viên
    20/12/2023 lúc 16:56

    Hôm nay, sau khi 3s ra tự nhiên xe ngốn pin kinh hoàng, nếu cứ như thế này vf8 chỉ chạy 200km là hết pin. Có bác nào bị như tôi không. Mua bảo hiểm pin ngay cho lành.