Home Diễn đàn VF 9 Vì sao VF "TẠM” dừng không phát triển và cung cấp ADAS nâng cao xe VF9 ở thị trường Việt Nam Trả lời cho: Vì sao VF "TẠM” dừng không phát triển và cung cấp ADAS nâng cao xe VF9 ở thị trường Việt Nam

 • Đông 168

  1 VF Point
  Thành viên VIP
  22/12/2023 lúc 23:02

  Nếu thế thì VF không nghiêm túc quy trình tiền khả thi…vậy sao không nói từ đầu khi quảng cáo, nếu VF biết. Còn bây giờ mới nhận ra thì thà VF dở không mang tiếng không phải lùa bò….

  VF không 1 lời nói rõ, sẽ làm kh họ nản mất niềm tin .

  VF6 và VF7 là dẫn chứng cọc chả ai muốn đặt…

  Còn viện vào giao thông VN thì lại sai khó sửa, quá lạc hậu nếu ai đó bảo giao thông VN không phì hợp 😁