Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Ồn ù vf8 và giải pháp? Trả lời cho: Ồn ù vf8 và giải pháp?

  • Dũng Nguyễn Tiến

    35 VF Points
    Thành viên
    23/12/2023 lúc 20:37

    Cái jison đó là cái không nên dùng nhất, bạn phun cái đó lên xe là xác định sau này không bán cho ma nào đâu nhé, dán chống ồn thì ok chủ sau không thích bóc ra ok luôn chứ xịt cái như cái xi măng vào xe chỉ có vứt