Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Lốp dự phòng VF5 Trả lời cho: Lốp dự phòng VF5

  • Năng Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2023 lúc 20:43

    vf5 thiết kế xe đô thị, nên ko có trang bị lốp dự phòng kèm theo là đúng rồi. Đi đô thị ăn đinh nhỏ thì chỉ cần bơm điện cầm tay là đủ hơi tới chỗ vá. Còn xui lắm nát luôn lốp, thì kêu cứu hộ thôi – tỷ lệ này hiếm gặp, 3tr cái lốp dự phòng theo mình cũng có thể ko cần trang bị