Home Diễn đàn Hỏi – Đáp App Vinfast VF 8 trên điện thoại mới nâng cấp đã mất điều khiển từ xa??? Trả lời cho: App Vinfast VF 8 trên điện thoại mới nâng cấp đã mất điều khiển từ xa???

  • Vũ Nguyễn Hồ Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    24/12/2023 lúc 12:31

    mình cũng vừa kiểm tra thì mất đa số các chức năng, cả bật tắt điều hòa bấm vào cũng không phản ứng gì.