Home Diễn đàn Đánh giá xe Xe Xăng Fadill Trả lời cho: Xe Xăng Fadill

  • Ba Lê Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    24/12/2023 lúc 22:22

    ha ha xe là mua để đi bác ơi em 2020 450tr giờ nghĩ chắc 300tr quá nhưng khi mua oto bt nó là tiêu sản rồi nên chấp nhận thôi … cũng kết mấy em xe điện nhưng thấy dùng ko rẻ như fadil nên thôi vậy