Home Diễn đàn Công nghệ ô tô VF8 FW8.7.9.5 hao pin khi trời lạnh và cách khắc phục Trả lời cho: VF8 FW8.7.9.5 hao pin khi trời lạnh và cách khắc phục

 • Liên Trần

  0 VF Points
  Thành viên
  24/12/2023 lúc 23:11

  Dù sao đi nữa thì VF cũng nên nhanh chóng khắc phục lỗi này. Không lẽ cái máy sưởi tốn điện ngang với cái động cơ chính của xe?

  Không hiểu VF8 này mà chạy ở Mỹ nơi nhiệt độ mùa đông xuống mức rất thấp thì sẽ như nào nhỉ?