Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Điều hòa nóng cho xe Vfe34 mùa đông 2023 Trả lời cho: Điều hòa nóng cho xe Vfe34 mùa đông 2023

  • Minh Tâm Lê

    125 VF Points
    Thành viên
    25/12/2023 lúc 12:40

    em nghĩ là điều hoà của xe e34 là điều hoà 1 chiều, chỉ có chiều lạnh thôi. Chiều nóng khả năng lấy nhiệt từ việc pin nóng lên khi xe chạy. Vậy nên những hôm rét nhẹ thì vẫn có chút hơi ấm khi để quạt gió (tắt chế độ điều hoà). Còn hôm nào rét sâu là k có hơi ấm luôn