Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Văn hoá Tài xế Taxi Xanh SM Trả lời cho: Văn hoá Tài xế Taxi Xanh SM

  • Hợp Hoàng Văn

    15 VF Points
    Thành viên
    28/12/2023 lúc 09:22

    E34 còn trên 60% thì sạc trụ 60kw hay 150kw củng chỉ dưới 30kwh thôi bạn ơi, càng lên cao càng giảm tốc độ sạc. Trong trường hợp trên, nếu tài xế sm hiểu biết hơn thì có thể nhường cổng mà ko ảnh hưởng đến thời gian sạc của mình nhé! Đúng là Bác vượng nên chỉ đạo GSM hướng dẫn tài xế sử dụng tdamj sạc, ở chỗ mình xe xanh đỗ ko đúng ô kẻ và lấy cổng sạc ko đúng chỗ gặp rất nhiều, khiêbs xe vào sau ko thể sạc đc, có xe còn đỗ lấn giữa 2 ô sạc nhứng lấy cổng từ ô bên ngoài, thành ra mất tới 3 cổng cho mỗi mình anh ta(cái này tôi từng phản anh bằng hình ảnh), chưa kể 1 số xe xanh ko sạc đc do quá số lượng nhưng vẫn đỗ chiếm chỗ ko chịu nhường.