Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Thông báo: Trạm sạc ĐỒNG VĂN (Hà Giang) đã hoạt động. Trả lời cho: Thông báo: Trạm sạc ĐỒNG VĂN (Hà Giang) đã hoạt động.

  • HÙNG NGUYỄN ANH

    10 VF Points
    Thành viên
    28/12/2023 lúc 12:57

    Khách sạn Khánh Sơn đổi tên là Lô Lô Heritage rồi nhé. Các bác mà search KS Khánh Sơn là ko ra địa điểm trạm sạc đâu đấy. 🙂