Home Diễn đàn Sắc màu VinFast Hành Trình Xanh cùng VF 8 Trả lời cho: Hành Trình Xanh cùng VF 8

  • Tài Lê Tấn

    25 VF Points
    Thành viên VIP
    28/12/2023 lúc 14:38

    Bài viết rất ý nghĩa, mình không thể chỉ sống cho mình mà quên đi môi trường sống chung. Đi xe điện không mùi xăng dầu là cái thích nhất kkkkk