Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vf e34 .Xin hỏi về phần mềm mới Trả lời cho: Vf e34 .Xin hỏi về phần mềm mới

  • Khải Lương Quang

    150 VF Points
    Thành viên
    28/12/2023 lúc 17:12

    Em ở Miền Tây, trời nóng toàn bật ĐH lạnh (chưa bật ĐH nóng bao giờ). Xem trên diễn đàn một số AC bảo là e34 không có chế độ ĐH nóng mà là để nhiệt độ 30 độ thì thổi ra gió nóng (trời Miền Tây em thì tắt ĐH đi là xe như cái phòng tắm hơi).