Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Mùa đông này các bác đi xe điện có bị teo lò xo không? Trả lời cho: Mùa đông này các bác đi xe điện có bị teo lò xo không?

  • Trần Thành Chung

    10 VF Points
    Thành viên
    29/12/2023 lúc 10:53

    xe tôi sưởi quạt gió kêu to ù hết cả tai, mà mùa đông đóng kín xe là ấm rồi cần gì sưởi, có tuyết rơi đâu