Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai Trả lời cho: VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai

  • Thích Xe

    10 VF Points
    Thành viên
    01/01/2024 lúc 19:24

    cái bác nói ở trên là hao phí do hao tổn khi sạc pin, sạc càng lên cao hao phí càng lớn (do hệ thống tản nhiệt cho pin, bms của pin…). còn ví dụ pin chai còn 80% dung lượng thì xe của bác quả pin chỉ còn 80%x82,2kwh ~ 66kwh thôi. thì khi sạc + hao phí sạc thì cũng chỉ 68-70kwh. chứ bác tính kiểu kia thì tính sai be bét tè lè nhè rồi.