Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai Trả lời cho: VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai

  • Phúc Nguyễn Thúc

    25 VF Points
    Thành viên
    01/01/2024 lúc 21:51

    “Chai pin” thực chất là hiệu ứng “nhớ” pin ví dụ pin còn 40% nhưng chỉ có thể xả đến 20%, 20% còn lại bị “nhớ” mà pin ko xả được