Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai Trả lời cho: VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai

  • Le Van Bao

    25 VF Points
    Thành viên
    02/01/2024 lúc 07:30

    Nhờ post lên mới hiểu thêm qua chia sẻ của mấy bác ở trên đấy. Còn im im nghe 1 2 thông tin sao hiểu được bác. Bác đi xe mà ko theo dõi thử chi phí hay thấy ko bình thường ko lượng hóa bằng con số thì sao biết ntn. Còn quan điểm mỗi người mỗi khác, cái này là mình chia sẻ 1 cách lượng hóa lên mục đích lấy kinh nghiệm/ chia sẻ từ các bác khác thôi bác ơi : )