Home Diễn đàn Tâm sự Tinh hình lập bãi xe tự phát tại các trạm sạc chính của GSM tại khu vực HCM Trả lời cho: Tinh hình lập bãi xe tự phát tại các trạm sạc chính của GSM tại khu vực HCM

  • Quân Đặng Đức Minh

    15 VF Points
    Thành viên
    04/01/2024 lúc 16:45

    trạm 720 Điện Biên Phủ và hầm rượu Landmark là thiết kế cho GSM mà ta?