Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Lốp vf8 eco Trả lời cho: Lốp vf8 eco

  • Quang Quí Nguyễn

    25 VF Points
    Thành viên
    04/01/2024 lúc 21:33

    em cũng bị luôn 1 quả ở 1v2 và hơn 3v xíu. xe thay quả đầu tiên ở 4000km do cán phải đinh ở cạnh lốp má ngoài. thay ngoài cùng hãng, quả 99v hơn 3 vạn vẫn thấy ngon hơn hãng nhiều. hãng dùng lốp tàu nên chất lượng chán lắm