Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mong các anh chị chia sẻ kinh nghiệm khi đi VF34 Trả lời cho: Mong các anh chị chia sẻ kinh nghiệm khi đi VF34

 • Dũng Phạm Quốc

  5 VF Points
  Thành viên
  04/01/2024 lúc 23:41

  1. Tra dầu mỡ vào thanh ngang của cửa

  2. VFe34 chỉ lấy hơi nóng của nước giải nhiệt pin để làm nóng nên ko đủ ấm vào mua đông

  3. Làm chống ồn hốc lốp đỡ ồn được chút

  4. màn hình đơ: nhấn và giữ nút on/off dưới màn hình giải trí khoảng 20s để khởi động lại màn hình