Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mong các anh chị chia sẻ kinh nghiệm khi đi VF34 Trả lời cho: Mong các anh chị chia sẻ kinh nghiệm khi đi VF34

  • Khải Lương Quang

    150 VF Points
    Thành viên
    05/01/2024 lúc 07:46

    Cửa xe vin hơi nặng so với các xe hãng khác nên đóng hơi manh tay 1 tý mới vào. Bạn em toàn đóng trượt, trừ mấy đứa hổ báo 🤣