Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Quản lý việc sạc của xe tắc xi xanh Trả lời cho: Quản lý việc sạc của xe tắc xi xanh

  • VF 8 Plus Hồ Nam

    0 VF Points
    Thành viên
    05/01/2024 lúc 11:59

    1 trạm ở khu tham quan bảo đại và trạm ở bến xe tam hiệp. bọn taxi tư nhận ở kdl bảo đại dalat nó còn chơi chiêu. mở capo đợi khách. nó kêu xe hỏng. ko cho xe tư nhân vào sạc. tổ tiên nó để lại