Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vinfast ơi, thuê pin của Vinfast khách hàng có phải mua bảo hiểm pin không 👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, thuê pin của Vinfast khách hàng có phải mua bảo hiểm pin không 👌👌👌

  • Bể Lê

    5 VF Points
    Thành viên
    07/01/2024 lúc 20:14

    Bạn đá bóng với đội vf nhưng đội bạn vừa đá bóng vừa thổi còi thì bạn thắng bằng niềm tin ah? ủng hộ vf là có nhưng thông tin quá mập mờ.chính sách thì thay đổi liên tục…tôi tin rằng vẫn còn những pha bẻ còi không tưởng nữa.