Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Sử dụng trợ lý thông minh VF e34 như thế nào cho đúng? Trả lời cho: Sử dụng trợ lý thông minh VF e34 như thế nào cho đúng?

  • Dương Quốc Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    07/10/2022 lúc 20:26

    Có cách nào tắt hẳn cô Vivi này ko nhỉ? Chứ mình đi nhiều người trên xe nói chuyện nó cứ xen vào “em chưa thực sự hiểu ý anh/chị” làm người nói hơi bị quê😀