Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Cần fix lỗi vf9 Trả lời cho: Cần fix lỗi vf9

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    08/01/2024 lúc 16:11

    Các bạn ấn chân phanh sâu và giữ lại, khi thả chân phanh, xe sẽ tự trườn về phía trước mà không cần đạp ga, có thời gian qua chân ga mà không bị trôi lại phía sau.