Home Diễn đàn Sắc màu VinFast Sau 2 năm với vợ 2 mọi thứ vẫn ổn,trừ xước ngoài da tí mà xót quá ợ Trả lời cho: Sau 2 năm với vợ 2 mọi thứ vẫn ổn,trừ xước ngoài da tí mà xót quá ợ