Home Diễn đàn Tâm sự Tại sao có nhiều người có thông tin không tốt, không đúng về Vinfast? Trả lời cho: Tại sao có nhiều người có thông tin không tốt, không đúng về Vinfast?

  • Anh Đức Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    11/01/2024 lúc 16:13

    Mình nghĩ có nhiều người có cái nhìn chưa được khách quan, hơi khắt khe, hơi nghi kỵ thiếu sự tin tưởng, thậm chí là hơi hơi kỳ thị. Tốt hay xấu thì thời gian trả lời, không có cái gì hoàn mỹ cả, người ta có thể thành công hoặc không nhưng về mặt ý chí và tinh thần là rất đáng ngưỡng mộ. Thử hỏi tất cả chúng ta người Việt nam ai đã làm được những gì mang lại lợi ích cho Quốc gia. Tại sao các nước trên thế giới họ giàu hơn, tại họ có các tập đoàn lớn, họ có các sản phẩm có giá tri mang lại lợi nhuận cho quốc gia của họ. Chúng ta có chưa… nên những ai mang lại lợi ích tích cực và quang minh cho không chỉ riêng họ mà sẽ là lợi ích chung của Quốc gia. Vậy thì chúng ta hãy có cái nhìn cởi mở tích cực và công bằng hơn, hãy ủng hộ những người có chí hướng, những người vì mọi người bởi chúng ta cũng được thơm lây và hưởng lợi trong đó…