Home Diễn đàn Tâm sự Tại sao có nhiều người có thông tin không tốt, không đúng về Vinfast? Trả lời cho: Tại sao có nhiều người có thông tin không tốt, không đúng về Vinfast?

  • Công Vũ Tiến

    25 VF Points
    Thành viên
    11/01/2024 lúc 17:44

    Nếu những tầng lớp bình thường mà có hiểu sai thì mình ko nói. Cái mình lăn tăn là có những Tổng Giám đốc, Phó TGĐ những người được xem là thông minh, lõi đời và có hiểu biết, nhiều thông tin mà họ cũng hiểu như vậy. Vậy là do họ sai, họ kèm hiểu biết hay do Vinfast chưa biết cách truyền thông đúng đắn?