Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Hai lốp sau 10 ngày lại phải bơm Trả lời cho: Hai lốp sau 10 ngày lại phải bơm

  • HƯƠNG NGUYỄN THỊ THU

    25 VF Points
    Thành viên
    11/01/2024 lúc 19:41

    em cũng bị như bác, hôm kia ra hãng kiểm tra thì các bạn báo lốp ko bị sao cả chỉ bị là mất chụp van và đã khắc phục, nhưng mà tới hôm nay lốp mình lại bị tụt bar nhanh