Home Diễn đàn Sắc màu VinFast Vợ chồng mình đã Vượt qua định kiến để sau 1 năm và cái kết bất ngờ với E34 Trả lời cho: Vợ chồng mình đã Vượt qua định kiến để sau 1 năm và cái kết bất ngờ với E34

  • Vĩnh Phạm Phú

    75 VF Points
    Thành viên
    11/01/2024 lúc 23:30

    Ráng cày tiền đi dán cách âm (khoảng 15 triêu), rồi cầy tiếp để thay 4 cái vỏ Michelin (khoảng 16 triệu) Xứng đáng với đồng tiền chi ra lắm