Home Diễn đàn Tâm sự Tại sao có nhiều người có thông tin không tốt, không đúng về Vinfast? Trả lời cho: Tại sao có nhiều người có thông tin không tốt, không đúng về Vinfast?

  • Thăng Nguyễn

    25 VF Points
    Thành viên
    12/01/2024 lúc 08:34

    Mình cũng rời bỏ nhiều nhóm, nhiều diễn đàn Oto ở Việt Nam vì thấy tư duy ích kỹ và chụp mũ của những người khá hiểu biết oto. Thực ra họ chê cũng đc nhưng chê có địa chỉ, chứ cứ kiểu là Vin đem con bỏ chợ, làm oto ko nghiêm túc, thuê thiết kế, nhập đồ TQ……