Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe VF8: Có bác nào thích tính năng hỗ trợ giữ làn khẩn cấp Trả lời cho: VF8: Có bác nào thích tính năng hỗ trợ giữ làn khẩn cấp

  • Chu Huy Tam

    0 VF Points
    Thành viên
    12/01/2024 lúc 13:48

    8.7.9.5 vẫn ko nhớ điều hòa, lâu lâu lại lỗi cảm biến điện áp ắc quy. VF8 có vẻ mỗi xe mỗi nết. ko xe nào giống xe nào. 😂