Home Diễn đàn VF 8 Tẩu 12V VF8 ECO Trả lời cho: Tẩu 12V VF8 ECO

  • HÙNG NGUYỄN ANH

    10 VF Points
    Thành viên
    17/01/2024 lúc 09:32

    Tẩu 12V VF8 ECO nằm ở thành phải cốp sau nên với dây nguồn thông thường của bơm điện mini sẽ không đủ dài để kéo tới để bơm lốp trước bên tài. Bạn nhớ lên shopee mua thêm dây nguồn nối tẩu dài 3m là ok.