Home Diễn đàn VF 8 Gạt mưa trên VF8 tiếng rất lớn Trả lời cho: Gạt mưa trên VF8 tiếng rất lớn

 • Sang Nguyễn Văn

  25 VF Points
  Thành viên
  21/01/2024 lúc 13:24

  cái cần gạt mưa hình như xe nào cũng bị kêu, nhất là mưa to thì kêu to kinh khủng.
  Khi tôi đi cập nhật phần mềm xe báo với xưởng hôm sau nhận xe gạt mưa chạy êm du quá thích mà không mất phí.