Home Diễn đàn Tâm sự Pin. Trả lời cho: Pin.

  • VF 8 Plus Hồ Nam

    0 VF Points
    Thành viên
    21/01/2024 lúc 17:15

    gọi luôn. mà ko tác dụng j. tx xanh nó kêu sao ko vô trụ nhỏ sạc đi. m xe nó sạc rồi vào nữa chờ tới mai ah. vf8 mà nó so với 34. xe nhỏ nó ko vào sạc đi.