Home Diễn đàn VF 9 VF9 pin SDI đã thay acquy LFP 12000km – đôi chút chia sẻ về hành trình 3 ngày liên tiếp di chuyển kh Trả lời cho: VF9 pin SDI đã thay acquy LFP 12000km – đôi chút chia sẻ về hành trình 3 ngày liên tiếp di chuyển kh

  • Trần Thành Chung

    10 VF Points
    Thành viên
    21/01/2024 lúc 21:17

    được mấy cao tốc cho đi 120km đâu mà đạp, dẫu có cho đi như thế cũng tùy đoạn đường đông xe hay không,