Home Diễn đàn VF 9 Nâng cấp pin catl cho khách hàng tiên phong vf9 Trả lời cho: Nâng cấp pin catl cho khách hàng tiên phong vf9

  • BẠCH DƯƠNG LÊ

    5 VF Points
    Thành viên
    22/01/2024 lúc 00:03

    mình lại thấy hài lòng với pin SDI vì nhu cầu di chuyển cũng không nhiều, đi xa thì 300km là bắt buộc phải nghỉ ngơi rồi chứ không lái xe liên tục được