Home Diễn đàn VF 8 VF8 có tiếng kêu tạch tạch nhẹ khi đánh vô lăng qua điểm giữa Trả lời cho: VF8 có tiếng kêu tạch tạch nhẹ khi đánh vô lăng qua điểm giữa

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    22/01/2024 lúc 08:19

    Chính xác lỗi này ở ở miếng nhôm đặt trước pack Pin và khung xe phía trước, nó thiết kế quá to nên cấn khi đánh lái. Cái này có thể khắc phục tạm thời, còn lâu dài, VF cần thiết kế và thay miếng nhôm đó. 3S nào không biết, các bác bảo họ hỏi Nhà máy, xe mình đã mất 6 ngày cho các bác điều tra nguyên nhân đánh lái kêu này.