Home Diễn đàn Đánh giá xe Điều hòa nóng e34 Trả lời cho: Điều hòa nóng e34

  • Long Hoàng

    55 VF Points
    Thành viên
    22/01/2024 lúc 16:40

    để bật điều hòa nóng e34 bác đẩy nhiệt độ lên 30 độ rồi bật chế độ tự động. nó tắt thì kệ nó. tầm 5p gió tự nhảy lên là ok. bác điều chỉnh gió trong hay ngoài.