Home Diễn đàn Tâm sự LẠI QUY TRÌNH MUA HÀNG CỦA VINFAST Trả lời cho: LẠI QUY TRÌNH MUA HÀNG CỦA VINFAST

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    22/01/2024 lúc 18:03

    Hy vọng họ lắng nghe những khách hàng đã có trải nghiệm không tốt với hệ thống bán hàng online của mình để thay đổi tốt hơn.