Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Liệu VF e34 có thành con ghẻ? Trả lời cho: Liệu VF e34 có thành con ghẻ?

  • Phương Đình

    0 VF Points
    Danh dự
    08/10/2022 lúc 08:13

    Tôi nghĩ là không. Nếu nhìn dãy sp vf 5, 6, 7, 8, 9 thì rõ ràng e34 không có chỗ đứng. Nhưng nó có thể sẽ trở thành là “bản tiêu chuẩn” cho vf6 hoặc vf7. Cho dãy sản phẩm thêm phong phú.